„Kifizetem a munkavédelmi bírságot inkább, minthogy munkavédelmist bízzak meg.”

Hazánkban a cégek többsége sajnos úgy áll a munkavédelem fontosságának kérdéséhez, hogy ugyan minek az, nálunk úgysem történik baleset és ehhez hasonló kijelentések sora hangzik el.

A munkáltatók többsége úgy véli, hogy az ő cége kivétel az alól, hogy bármilyen baleset is történjen a cégénél. Rengeteg kis vállalkozás van Magyarországon, akik olyan veszélyes iparágban tevékenykednek, mint pl. építőipar, faipar, műanyag termék gyártása. Próbálnak boldogulni a temérdek vállalkozói kötelezettségek körében, de mégis a munkavédelem területe marad utoljára, amire nem szívesen fordítanak sem időt és sem pénzt.

„Kifizetem a munkavédelmi bírságot inkább, minthogy munkavédelmist bízzak meg.”

Sok ehhez hasonló elmélettel találkoztam már. A cégtulajdonosok sajnos rosszul gondolkoznak. Amit bírságra költenek, azt a munkavédelemre is fordíthatnák.

A munkáltatók nem számolnak azzal a ténnyel, hogy bármikor történhet súlyos baleset, akkor nem csak a munkavédelmi bírság költségével kell kalkulálni, hanem pl. a kórházi kezelés költéségével, amit az OEP fog rajtuk számon kérni, illetve a sérült munkavállaló kártérítése, ami lehet egy egyszeri összeg vagy pedig életjáradék formájában. Ehhez társulni fog még a rendőrségi eljárás, amit senki nem kíván.

A munkáltató nem állhat ott minden munkavállalója mellett, hogy meggyőződjön arról, hogy az előírt szabályok alapján dolgozik. Viszont ha megbíz egy munkavédelmi szakembert, aki rendszeresen bejárást tart, összegyűjti a szabálytalanságokat és hibákat, elkészíti a dokumentációkat, rendszeres oktatást tart, akkor már cégvezetőként teszünk azért, hogy megelőzzük a baleseteket.

A munkavédelem területén nagyon fontos a prevenció, azaz a megelőzés. A bírság összegét költsünk inkább a munkavállalóink biztonságára.

Keressen bizalommal, hogy biztonságban tudhassa munkavállalóit.
+3630/8191405

Forrás: www.pixaby.com
Continue Reading

Elsősegélynyújtó személyek képzése

Az érvényes jogszabályok szerint (3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről) minden munkahelyen nemcsak elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt, hanem a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét is biztosítani kell.

Tisztában vagyok azzal, hogy a cégeknek ez meglehetősen nagy teher, hiszen egyáltalán nem könnyű – főleg a mai helyzetben – olyan személyt vagy tanfolyamot találni, amely vállalja a munkatársak felkészítését.

Engedje meg, hogy felajánljam Önnek szaktudásomat, hiszen tevékenységi köröm a komplex munka- és tűzvédelmi szolgáltatás mellett az elsősegélynyújtás oktatását is magában foglalja.

A vállalatok üzemeiben  előírás (15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról.), hogy jelen legyen egy olyan kiképzett, „saját” elsősegélynyújtó, aki többek között az alábbi ismereteket adja át a dolgozóknak:

 • az elsősegélynyújtás célját szolgáló gyógyszerek, anyagok és eszközök (a továbbiakban: elsősegélynyújtó felszerelés) szakszerű használata,
 • vérzéscsillapítás,
 • sebellátás (sebfedés és kötözés),
 • újjáélesztési eljárások (befúvásos lélegeztetés, külső szívmasszázs),
 • a sérült testrész rögzítése,
 • a beteg, sérült fektetése, szállítása,
 • a munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtás szabályai.

Engedje meg, hogy levegyem a válláról ezt a terhet és felkészítsem a legjobb emberét erre a feladatra.

+3630819-1405

forrás: https://www.pexels.com/
Continue Reading

Munkavédelmi oktatás

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Az egyik legkevésbé szeretett feladat a munkavédelmi oktatás megszervezése, megtartása. Megkerülni azonban a jogszabályok értelmében nem lehet és nem is érdemes.

Milyen esetekben kötelező munkavédelmi oktatást tartani?

 • A munkavállaló munkába állásakor;
 • munkahely, vagy munkakör megváltozásakor,
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor,
 • súlyos kimenetelű vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor,

Milyen gyakran van szükség munkavédelmi oktatásra?

A fentiek és a Mvt. értelmében munkavédelmi alapoktatásban kell részesíteni minden új munkavállalót a munkába állása előtt.

Az ismeretek naprakészen tartása érdekében a munkavédelmi oktatás gyakoriságát (ismétlődő ciklusát) a munkáltató határozza meg, de javasolt legalább évente munkavédelmi oktatásban részesíteni mindenkit.

Rendkívüli munkavédelmi oktatás

Valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor (például súlyos munkahelyi baleset esetén) rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat. Ez esetben az oktatás elvégzése mindenképpen munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött feladat.

forrás: https://unsplash.com/
Continue Reading

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában

 • a résztvevők képesek lesznek a veszélyhelyzetek felismerésére és
 • olyan jártasságokat alakítanak ki, amelyekkel megelőzhetik a tűzeseteket, illetve
 • a jelentkező tűz- és káresetek felszámolásában hatékonyan részt tudnak venni.

Munkavállaló egyértelműen nem foglalkoztatható addig, amíg nem vett részt tűzvédelmi oktatáson, illetve a tűzvédelmi oktatást nem dokumentálták hitelt érdemlően!

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása tehát kötelező; a tűzvédelmi oktatás megtartása, illetve a tűzvédelmi oktatás tematikájának összeállítása tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül!

forrás: https://unsplash.com/s/photos/fire-extinguisher

Általános követelmények

Minden munkavállaló csak olyan munkakörben foglalkoztatható, amelyhez megfelelő oktatásban részesült és amely végzéséhez rendelkezik a megfelelő vizsgákkal.

Mikor van szükség tűzvédelmi oktatásra?

 • Munkába álláskor (felvétel után),
 • munkahely, vagy munkakör megváltozásakor,
 • tűzvédelmi helyzetre kiható változással járó, új munkaeszköz technológia bevezetése előtt, illetve
 • munkaeszköz, technológia átalakításakor.

A tűzvédelmi oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló a szükséges tűzvédelmi elméleti és gyakorlati ismereteket megszerezze.

A munkavállalónak az oktatás során

 • el kell sajátítania a munkavégzéséhez szükséges megfelelő elméleti és gyakorlati tűzvédelmi ismereteket,
 • meg kell ismernie a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatásokat az arra jogosult szervezett tűzvédelmi szakembere végzi dokumentált módon.

Mikor van szükség előzetes tűzvédelmi oktatásra?

Minden új munkavállalót előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkába állásakor. Tizenkét hónapot meghaladó távollét után ismételten munkába álló, vagy másik munkaterületről áthelyezett munkavállaló e tekintetben új munkavállalónak számít.

A Vállalkozás vezetője köteles biztosítani, hogy az érintett munkavállaló részt vegyen a tűzvédelmi oktatáson.

Mit tartalmaz az előzetes tűzvédelmi oktatás?

 • A dohányzás szabályait;
 • a munkavégzésre vonatkozó általános tűzvédelmi vonatkozású szabályokat;
 • a teendőket tűz esetén (értesítések, kiürítés);
 • a magatartás szabályait tűz esetén;
 • a létesítmény területén előforduló veszélyforrásokat és azok kiküszöbölését;
 • a létesítmény területén készenlétben tartott tűzoltó eszközök, berendezések és azok használatának ismertetését.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, amelyet az oktató és az oktatott munkavállaló aláírásával igazol.

A tűzvédelmi oktatás nemcsak a munkáltatóra, hanem a munkavállalóra is ró kötelezettségeket; amennyiben aláírásával igazolta, hogy részt vett az oktatáson, azzal azt is igazolta, hogy ismeri és betartja a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat.

Az ismétlődő oktatások szükségessége

Minden munkavállalónak évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az ismétlődő oktatás tartalmi elemei megegyeznek az előzetes oktatásával, kiegészülve az alábbiakkal:

 • a munkaterületre, munkakörre vonatkozó rendeletek, jogszabályok, szabványok, szabályzatok és azok változásainak ismertetése;
 • tűzesetek, veszélyhelyzetek tapasztalatainak ismertetése.

Rendkívüli oktatások

Soron kívüli oktatást kell szervezni egy esetleges tűzkár realizálódása után a bekövetkezett esemény tanulságainak ismertetésével, vagy a tűzvédelmi előírások jelentős (mindenre kiható) változása esetén.

A tűzvédelmi oktatás tehát nagyon sokrétű és számos előírást tartalmazó tevékenység, amely szaktudáshoz és szakmai végzettséghez kötött. Leveszem a válláról ennek a terhét is.

Keressen bizalommal!

+3630/8191405

Continue Reading

Miért kell munkavédelmist megbíznom?

Tudom, hogy a munka- és tűzvédelem minden vállalkozásnak nyűg.

Engedje meg, hogy levegyem a válláról az összes ezzel kapcsolatos terhet!

Komplex szolgáltatást nyújtok mindkét területen, így Önnek valóban csak azzal kell foglalkoznia, hogy cége flottul működjön. Teljes körű munka- és tűzvédelmi szolgáltatásom kiterjed a helyszínbejárásoktól kezdve a dokumentációk elkészítésén át egészen a hatósági ellenőrzéseken való képviseletig.

A munkavédelem a munkáltatóknak olyan terület, amivel nem szívesen foglalkoznak. Viszont a balesetek elkerülése végett biztosítani kell a munkavállalók részére az egészséget és biztonságot nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakítását.

Jogszabályi előírás, amennyiben már 1 fő munkavállalót is alkalmaz a vállalkozásában, akkor kötelező munkavédelmi szakembert foglalkoztatni.

Tudta, hogy a munkavégzés keretében előforduló súlyos veszélyeztetés esetén kiszabható munkavédelmi bírság akár 10.000.000,- Ft-ig terjedhet? Továbbá a jogerős bírságot kiszabó határozat további jogkövetkezménye a cég pályázatokból való kizárása 2 évig?

Fontos Önnek, hogy a vállalkozása biztonságos legyen a munkavállalói részére, de nincs elegendő ideje vele foglalkoznia? Vállalkozása tevékenységének megfelelő dokumentációk elkészítését vállalom helyszíni szemle alapján. A helyszíni szemle során feltárt hiányosságokról fényképes dokumentációt készítek. Egy esetleges ellenőrzés során, ha a hatóság súlyos és közvetlen veszélyt észlel, a büntetés komoly összeg is lehet. Kockázatfelméréssel sok gondot elkerülhetünk, hiszen ennek segítségével felmérhetjük, milyen fokú veszélyfaktort alakíthatunk ki, a munkahelyi balesetek gyakorisága ezzel jelentősen csökkenhet. Ennek értelmében a megfelelő körülmények biztosításán soha nem érdemes spórolni.

Keressen bizalommal!

+3630/8191405

forrás:https://www.pexels.com/
Continue Reading

Veszélyes anyagok bejelentése az Ántsz-hez

Mi tartozik a veszélyes anyagok közé?

Veszélyes anyag: minden anyag vagy keverék, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a robbanó, oxidáló, gyúlékony, sugárzó, mérgező, maró, ingerlő, szenzibilizáló, fertőző, rákkeltő.

A veszélyes anyagok közé sorolható például minden olyan anyag, amin veszélyt jelző piktogrammot találunk.

Minden veszélyes anyag rendelkezik biztonsági adatlappal. Tehát, ha bármilyen veszélyes anyagot vásárolunk, annak be kell szerezni a biztonsági adatlapját.

2015 júniusában változott a CLP rendelet, amely tartalmazza a veszélyt jelző piktogrammokat. A piktogrammokat a biztonsági adatlap 2. pontjában található meg, valamint magán a veszélyes anyagon is.A piktogrammok formáján kívül más változás is történt a biztonsági adatlap tartalmában.

Veszélyre figyelmeztető és az Óvintézkedésre vonatkozó mondatok megváltoztak. Korábban R és S mondatokat találhattunk. Jelenleg H és P mondatok a megfelelőek a biztonsági adatlapon. Amennyiben nem ezeket a jeleket találjuk a biztonsági adatlapban, akkor kérjünk új verziót a forgalmazótól.

Milyen dokumentumok szükségesek a vegyi anyagok bejelentéséhez?

A veszélyes anyagok és keverékek bejelentése szigorú tartalmi követelményekhez kötött és csak adott dokumentációs folyamatokon keresztül történhet meg.

Bízza rám a veszélyes anyagok bejelentéséhez szükséges

 • biztonsági adatlapok beszerzését,
 • a nyilvántartás készítését és
 • az anyagok ÁNTSZ-hez való bejelentését.

A kellő információgyűjtést követően

 • elvégzem a regisztrációt az OSZIR rendszerébe is,
 • és a 44/2000 EüM rendelet értelmében listázom és jelentem be a veszélyes anyagokat és keverékeket.

A kémiai kockázatértékelést az ÁNTSZ és a Munkavédelmi Hatóság is kérni fogja Öntől.

Nem rendelkezik még kémiai kockázatértékeléssel? A veszélyes anyagok nem kerültek bejelentésre az ÁNTSZ felé?

Keressen bizalommal, elkészítem a szükséges dokumentácókat és be is jelentem.

forrás:https://pixabay.com/hu/

Continue Reading

Munkavédelmi szakember megbízása

Vállalkozóként mikor kell munkavédelmi szakembert felkeresnem?

A munkavédelmi törvény előírja, ha már 1 fő munkavállalót is foglalkoztat akár 4 órába, akkor is szükséges munkavédelmi szakembert felkeresnie.

A munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletében meghatározzák, hogy tevékenységük alapján melyik munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak a cégek.

3 csoportba sorolhatóak be a vállalkozások.Például egy műanyag terméket gyártó cég az 1. csoportba tartozik.A veszélyességi osztályhoz, a munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavédelmi szakembert megbízni.

A munkavédelmi szakember feladatai:

– a munkahelyi kockázatértékelés elvégzése

– a kémiai kockázatértékelés, biológiai kockázatértékelés elvégzése

– munkavédelmi oktatás megtartása

– az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása

– munkaköri orvosi vizsgálatok meghatározása

– helyszíni bejárások során a hiányosságok feltárása, munkáltató figyelmének felhívása a hiányosságokra

– a munkabalesetek kivizsgálása

Amennyiben még nem rendelkezik munkavédelmi szakemberrel, forduljon hozzám bizalommal!

www.munkatuzbiztonsag.eu

+36308191405

Continue Reading

Munkahelyi kockázatértékelés

Munkahelyi Kockázatértékelés -Munka és tűzbiztonság - munkatuzbiztonsag.eu

A munkahelyi kockázatok feltárása, a megelőzési stratégia kialakítása a munkáltató feladata.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a “munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”. A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködése tehát nélkülözhetetlen a feladat elvégzéséhez. A munkáltató valamennyi munkahelyre vonatkozóan köteles elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, és ennek dokumentálását. A munkáltatónak valamennyi tevékenységét lényegében erre alapozva kell megkezdenie és folytatnia.

A munkahelyi kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata: Elkészítését a tevékenység megkezdése előtt el kell végezni, legalább 3 évente felül kell vizsgálnia. Soron kívüli kockázatértékelés szükséges az alábbi esetekben:
• Új technológia bevezetése.
• Új munkaeszköz bevezetése.
• Új munkafolyamat bevezetése.
• Munkabaleset bekövetkezés.
• Minden olyan változás, ami a munkakörülményeket befolyásolja.

A kockázatértékelésben a következőkre ki kell térni:

a) kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai; b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
d) a kockázatot súlyosbító tényezők;
e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
g) a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
h) az előző kockázatértékelés időpontja.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint,
de legalább 5 évig megőrizni.

Continue Reading

Munkavédelmi szabályzatok készítése

Munkavédelmi szabályzatok -Munka és tűzbiztonság - munkatuzbiztonsag.eu

A munkavédelmi törvény alapelve, miszerint a munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítésmódját a munkáltató maga határozza meg. Ennek megfelelően a munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban és rendelkezhet munkavédelmi szabályzatban, vagyis a sok egyedi utasítás helyett a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait egyetlen munkavédelmi utasításban, a munkavédelem gyakorlatban kialakult formában, úgynevezett “munkavédelmi szabályzatban” foglalhatja egységbe.

A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés. Összhangban van a munkavédelmi törvénnyel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen önkényesen lehetne munkavédelmi szabályzatot készíteni. A munkáltató rendelkezési kötelezettségei meghatározzák a munkavédelmi szabályzat tartalmát, továbbá a munkavédelmi gyakorlat kialakította azt a szerkezeti formát, amely alkalmas arra, hogy a munkáltatóra háruló szabályozási területeket egymásra építve, áttekinthetően és közérthetően közvetítse a munkavállalók felé.

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelem területén meghatározott követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja. Ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy a különböző jogszabályi előírások helyi adaptációja is megvalósul.

Munkavédelmi szabályzatok -Munka és tűzbiztonság - munkatuzbiztonsag.eu
Continue Reading